Nejčastější dotazy

Proberte tuto možnost se svým lékařem. Pokud Vám to lékař doporučí, vystaví Vám 2 žádanky (na MRI a RTG) a předá Váš kontakt p. Hýlové do Promedica Praha Group a.s. Následně Vás bude p. Hýlová kontaktovat, objedná Vás na MRI a RTG, pošle Vám smlouvu, informační brožuru a fakturu.

Minimální doba pro výrobu je 4 týdny od schválení snímků MRI výrobcem Smith+Nephew. Plus minimálně 2 týdny navíc pro vyhedání termínu na MRI.

Na rozdíl od jiných podobných produktů využíváme pro přesnější výrobu dvě metody zobrazení. Na MRI lze přesně vidět veškerou anatomii kolenního kloubu, včetně chrupavek. Na RTG ve stoje v zátěži je vidět vyosení končetiny (varus nebo valgus) a dle toho lze pak správně naplánovat mechanickou osu končetiny

Ne. Pro výrobu jsou nutné validní informace, a proto je třeba pořídit snímky MRI na nakalibrovaných pracovištích, kterých je několik po celé ČR. Budeme se snažit Vás objednat na MRI co nejblíže Vašeho bydliště, ale počítejte s tím, že ne vždy to lze.

Na CT zobrazení nejsou vidět chrupavky, a tudíž by pak šablony nebyly přesné. Chrupavka má cca 1-6 mm tloušťku a o tuto vzdálenost by byly šablony špatně zhotoveny.

Pacient si platí za zhotovení individuálně vyrobených šablon Visionaire. Cena se odvíjí od zvoleného typu implantátu. Cenu Vám sdělí lékař, který bude zákrok provádět.

Vlastní implantát je hrazen zdravotními pojišťovnami stejně jako hospitalizace. Výjimkou jsou samoplátci (např. zahraniční občané)

Po operaci Vám bude vystaven doklad – Implantát Pas, na kterém budete mít vylepeny identifikační štítky z jednotlivých komponent. Tento pas můžete zároveň používat např. na letišti při průchodu bezpečnostním rámem jako doklad, že máte v těle kovový implantát.

Šablony se používají ve světě od roku 2009, v Česku od roku 2011. Doposud bylo v Česku za pomoci technologie Visionaire odoperováno přes 1 500 pacientů.

Šablony Visionaire jsou vyrobeny v 3D tiskárně z medicínského nylonu (Nylon-12).

Operace trvá cca 1 až 1,5 hod., záleží na Vaší anatomii a potřebě vybalancovat usazené komponenty na měkkých tkáních, na množství patologických změn, osteofytů, volných tělísek apod.

Šablony jsou dle doporučení výrobce použitelné do 6 měsíců od data výroby. V případě zdravotních komplikací a odložení operace, lze tyto šablony použít, ale doporučuje se, aby operatér zhodnotil, zda nedošlo k výrazným patologickým změnám kloubu od zhotovení MRI.

Záleží na vnitřních nařízeních na konkrétním pracovišti, ale je možné, že Vám budou šablony (po operaci a následné očistě a sterilizaci) nabídnuty „na památku“.

Genesis II